Jelentkezés óvodai sakk-szakkörökre

Beiratkozási feltételek

I.A foglalkozásokat üzemelteti:

Hidegh Gábor egyéni vállalkozó

Székhely: 2476 Pázmánd Nadapi út 8.

Adószám: 68676874-1-27

Nyilvántartási szám: 52088465

II.Foglalkozás típusa:

Óvodai képességfejlesztő sakkszakkör

III. Foglalkozás ütemezése:

Heti 1*30 perc.

A szakkör időpontja és a tanfolyam hossza a szakkör helyszínéül szolgáló oktatási intézményenként változhat, melynek meghirdetése az oktatási intézményekben elhelyezett plakáton, továbbá a bemutató órákon, vagy szülői értekezleteken kiosztott szórólapon keresztül történik. Korábbi tanulók e-mailben is kapnak tájékoztatást, amennyiben korábban ehhez hozzájárultak.

IV.Foglalkozás alapdíja:

Velencei tó és környéke: 7700 Ft/fő/hónap
Diósd: 8800Ft/fő/hónap 
Budaörs Kamaraerdei Közösségi Ház: 8800ft/hónap

A kiszámlázott ár meghatározásakor a 2 alkalmas hónapokat 0,5 hónapnak, a 3-5 alkalmas hónapokat 1 hónapnak számoljuk.

Fizetés módja: átutalással, elözetesen kiállított e-számla ellenében.

A térítési díj átalánydíj, nem függ az adott hónapban rendelkezésre álló alkalmak számától.
Hiányzás esetén az üzemeltetőnek nem áll módjában pénzvisszatérítést biztosítani.

V.Fizetés menete:

Utalással történik. A díjfizetés határideje a tárgyhó 10-e. A e-számlát minden aktuális hónap elején kapja a Szülő emailben. Késedelmes fizetés felszólítást vonhat maga után. A nem teljesítés kizárást von maga után. Minden megkezdett hónap díjköteles, lemondás kizárólag e-mailben lehetséges, a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig. 

VI. Egyéb feltételek:

 1. A foglalkozások oktatója kizárólag a tanóra időtartama alatt vállal felelősséget a gyermekekért. A foglalkozások után gyermekfelügyelet nem üzemel. A foglalkozás helyszínéül szolgáló oktatási intézménnyel történő előzetes egyeztetés esetén az oktató vállalhatja az intézményben tanuló gyermekek iskolai ügyeletből/osztálytermekből való átvételét és átadását, amennyiben a foglalkozásokra bérbe adott terem és az ügyelet egy épületben kap helyet. Szükség esetén ennek menetéről egyeztessen a sakk-szakkör üzemeltetőjével.
 2. A sakkoktató a gyerekekről a foglalkozás elején jelenléti ívet vezet.
 3. Az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy elmaradó foglalkozás esetén helyettesítő pedagógust/edzőt alkalmazzon, vagy amennyiben ez nem lehetséges a tananyagot digitális formában juttassa el a szakkör résztvevőinek.
 4. Az alábbi esetekben az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy ideiglenesen digitális oktatásra térjen át:
  • Az szakkör helyszíneként szolgáló oktatási intézmény vezetője, vagy üzemeltetője nem teszi lehetővé a tanterem további bérlését.
  • Pandémiás helyzet miatt elrendelt „tantermen kívüli, digitális munkarend” időszaka alatt.
  • Egyéb vis major esetén.
 5. Hivatalos kapcsolattartás az üzemeltetővel telefonon munkanapokon 9-19 óráig, valamint elektronikus levelezési címen lehetséges.

hideghgabi1987@gmail.com

+36/70/620-6080

A szakköri regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével igényli, hogy gyermeke a Hidegh Gábor ev. által üzemeltetett sakk-szakkörön vegyen részt és kijelenti, hogy annak feltételeit megismerte és elfogadja. Személyes adatait három évig kezeli és tárolja Hidegh Gábor egyéni vállalkozó, valamint a vele szoros együttműködésben álló Bajnok Sakkiskola Sportegyesület (adószám: 18517099-1-09). Regisztrációjával hozzájárul, hogy az adatkezelő sakk-szakkörrel, kiegészítő sakk-termékekkel és szolgáltatásokkal, valamint sakk-rendezvényekkel kapcsolatosan megkeresheti Önt. Adatait biztonságosan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk át.

Az űrlap kitöltése előtt győződjön meg arról, hogy Hidegh Gábor ev. üzemelteti gyermeke óvodájában a sakk-foglalkozásokat (pl. intézményvezetőtől, titkárságon, óvó nénitől, kiosztott szórólapon szerepel, plakáton szerepel, szülői értekezleten bemutatkozott az oktató)!